Ealáhusat

Stipeanddat

Ohcanáigemearri: 25.02.2019 23:59

Doarjagat

Álggahandoarjja: Lotnolas- ja meahcástanealáhusat

Sáhtát ohcat álggahandoarjaga vuosttaš fásii: geavaheaddji-, ja buvtta/ bálvalusfokus ja/ dahje nuppi fásii: ovdánahttin- ja stuorrunfásii.

Ealáhusat

Sámi mátkeealáhusat: Ovdánahttin- ja investerendoaimmat

Sámi mátkeealáhusat leat definerejuvvon mátkeealáhusat main sámi kulturelemeanttat leat doaimmaheami guovddážis. 

Ealáhusat

Álggahandoarjja: Sámi mátkeealáhusat

Sáhtát ohcat álggahandoarjaga vuosttaš fásii: geavaheaddji-, ja buvtta/bálvalusfokusii ja/dahje nuppi fásii: ovdánahttin- ja stuorrunfásii.

Næringer / Ealáhusat

Næringsavtale for duodji: Driftstilskudd

Sametinget kan gi driftstilskudd til enkelpersonforetak og aksjeselskaper registrert i duodjiregisteret.

Ealáhusat
Ohcanáigemearri: 25.10.2018 23:59

Álggahandoarjja: Kulturealáhusat

Don sáhtát ohcat álggahandoarjaga 1. fásii: Geavaheaddji- ja buvttabálvalusfokusii ja/ dahje 2. fásii: Ovdánahttin- ja stuorrunfásii.

Næringer / Ealáhusat

Kulturealáhusat

Sámi kulturealáhusat leat definerejuvvon fitnodagat ja earát geat ovdanbuktet ja vuvdet kultuvrralaš buktagiid, leaš dál gálvvut dahje bálvalusat.

Næringer / Kultur / Ealáhusat

Duoji ealáhusšiehtadus: Vuovdima ovddideami doaibmabijut

Sámediggi sáhttá addit doarjaga fitnodagaide mat vuvdet duoji eará duojáriid ovddas.

Ealáhusat
Ohcanáigemearri: 18.03.2018 23:59

Næringsavtale for duodji: Opptak i duodjiregisteret

For å være kvalifisert til å søke om driftstilskudd og søke om velferdsordninger, må du være registrert i duodjiregistret.

Ealáhusat
Ohcanáigemearri: 01.06.2018 23:59

Duoji ealáhusšiehtadus: Márkanheiveheapmi

Sámediggi sáhttá doarjut duoji profilerema ja mearkagálvohuksema, man oktavuođas vuovdin ja márkanfievrrideapmi leat vuoruhuvvon.

Ealáhusat

Duoji ealáhusšiehtadus: Hospiteren

Sámediggi sáhttá doarjut hospiteren doaimmaid duodjefitnodagaide geat háldit juogadit sin máhttu.

Ealáhusat
Ohcanáigemearri: 25.02.2018 23:59

Gávdnet go dan maid ohcet?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!