PRD: Sámi lohkanguovddáš oažžu stáhtusa nationála guovddážin

Máhttodepartemeanta lea Stuorradiggedieđáhusas nr. 21 (2016-2017) Lærelyst - Tidlig innsats og kvalitet i skolen, evttohan ahte Sámi lohkanguovddáš galgá oažžut seamma organisatoralaš rámaid go dálá nationála guovddážat, ja oažžut seamma vuođđoruhtadeami go dat.

Sametingspresident Vibeke Larsen (foto Åse Pulk-Sámediggi).jpg
FOTO | Vibeke Larsen (Foto: Åse Pulk-Sámediggi)

Ođas | Almmuhuvvon , ođasmahtton

Viimmat áddejit min dárbbu ja mii jáhkkit dál ahte dat lea mielde nannemin sámi mánáidgárddiid ja skuvllaid kvalitehta, dadjá sámediggepresideanta Vibeke Larsen.

Ovddida sámegiela geavaheami

Dáža skuvlla várás leat máŋga nationála gealboguovddáža, muhto ii oktage sámi skuvlla várás. Sámi lohkanguovddáš lea 2007 rájes leamaš Sámi allaskuvlla vuollásaš uhca juogus. Guovddážis ii leat leamaš stáhtus nationála guovddážin ja dat mearkkaša ahte sis ii leat leamaš seamma organiseren ja ruhtadeapmi go nationála guovddážiin.

Sámi lohkanguovddáš lea resursaguovddáš erenoamážit oahpahusvuogádagaid várás mánáidgárdedási rájes alit oahpu rádjai. Sámi lohkanguovddáš bargá viidát álbmoga njálmmálaš ja čálalaš sámegiela geavahemiin.

Máŋgga jagi rahčan lea lihkostuvvan

Sámediggi lea máŋga jagi bargan dan ala ahte oažžut áddejumi das man deaŧalaš ahte Sámi lohkanguovddáš oažžu seamma stáhtusa go eará ge nationála guovddážat, ja oaidná dál ahte dat bargu lea lihkostuvvan. Sámediggi lea buot vejolaš deaivvademiin Máhttodepartemeanttain ovddidan ášši ahte bajit Sámi lohkanguovddáža ekonomalaš rámmaid, ja maŋimusat dan oktavuođas go mii leat ovddidan árvalusaid namuhuvvon stuorradiggedieđáhussii.

– Máŋgga jagi rahčan lea dál dagahan ahte mii viimmat oažžut dakkár sámi gealboguovddáža mas lea leat seamma rámmaeavttut go dain logi eará nationála gealboguovddážiin, dadjá presideanta Vibeke Larsen.

Máhttodepartemeanta, Sámi allaskuvla ja Sámediggi galget lagas gulahallamis geahčadit ođđa guovddáža bargamušaid ja mo dat sáhttet harmoniserejuvvon nationála guovddážiiguin. Mihttomearrin lea ahte rievdadusat čađahuvvojit ođđajagimánu 1. b. 2018 rájes.

Jus áiggut jearahallama, de riŋge sámediggepresidentii Vibeke Larsenii, mob. + 47 941 30 116.

Gávdnet go dan maid ohcet?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!