PRD: Dáhttu 2.0 álggahuvvo

Sámediggeráđđi bargá ođđa doaibmaplánain kreatiiva ealáhussii, mii galgá mearriduvvot borgemánus. Okta ođđa doaibma boahttevaš jagiide lea Dáhttu 2.0, prográmma mii lea ráhkaduvvon sámi kultuvrralaš ja kreatiiva ealáhusfitnodagaide mat háliidit stuorrut.

Vibeke Larsen (foto Åse Pulk-Sámediggi).jpg

Vibeke Larsen (foto Åse Pulk-Sámediggi)

Ođas | Almmuhuvvon , ođasmahtton

Ođđa doaibmaplána lea čuovvoleapmi dan ovddit doaibmaplánas kulturealáhusaide, ja dat ráhkaduvvo áigodahkii borgemánu 2017 rájes gitta 2019 lohppii.

Sáhttet šaddat olu bargosajit

Sámediggi áigu ain vuoruhit ealáhusovdáneami man vuođđun leat sámi dáidda ja kultuvra. Dás sáhttet šaddat olu bargosajit Sápmái boahtteáiggis.

– Sámediggeráđi vástádus digaštallamii bargosajiid birra Sámis lea kreatiiva ealáhusat mat leat sápmelaččaid iežaset premissaid mielde, ja mat eai áitte luonddu, birrasa ja min árbevirolaš ealáhusaid, lohká sámediggepresideanta Vibeke Larsen.

Sámi kultuvrralaš ja kreatiiva ealáhusa dovdomearka lea ahte das dávjá lea garra idealisma vuođđun ja ahte dat dávjá ii jođihuvvo profeššuneallat. Dát lea guhká leamaš dábálaš sámi servodagas, muhto dat mearkkaša maiddái ahte dán ealáhusas lea stuora potensiála mii ii leat vel ávkkástallojuvvon.

– Dál go mátkkoštanealáhus ovdána hirbmosit, de lea lunddolaš ávkkástallat dan potensiála mii lea kreatiiva ealáhusain, dan dihte go dát ealáhusat leverejit bálvalusaid ja buktagiid mátkkoštanealáhussii, lohká Larsen.

Fertejit viiddidit márkanguovllu

Sámediggi galgá veahkkin váikkuhit dasa ahte sámi dáiddárat ja kulturaktevrrat besset loktet sisaboađuid, vai sáhttet birget iežaset fitnodagain. Dán áigu Sámediggi dahkat stuorát ja smávit doaimmaid bokte, ja doarjjaortnegiid bokte.

Ođđa doaibma 2017:i ja 2018:i lea Dáhttu 2.0, prográmma mii lea ráhkaduvvon sámi kultuvrralaš ja kreatiiva ealáhusfitnodagaide mat háliidit stuorrut.

Sámediggi álggahii fitnodatovddidanprográmma Dáhttu 2014:s. Oktiibuot leat birrasii 60 fitnodateaiggáda čađahan dán prográmma.

Dáhttu 2.0 prográmmas deaivvadit guovtte geardde ja guovtte geardde lea seminára neahta bokte. Nubbe deaivvadeapmi dáhpáhuvvá muhtin márkanastindoaluin olgoriikkas. Olu aktevrrain lea báikkálaš/regionála márkan. Dutkan čájeha ahte jus galgá šaddat eanet gánnáhahttin, de fertejit fitnodagat viiddidit márkanguovllu. Dát šaddá Dáhttu 2.0 váldofokusin.

2017-2020-áigodagas galgá Sámediggi plánaid mielde čađahit guokte Dáhttu 2.0-prográmma ja ovtta Dáhttu 1.0-prográmma. Oasseváldit ožžot 30 diimmu ráđđeaddima prográmma bokte.

Eanet dieđut: Sámediggepresideanta Vibeke Larsen, mob. 941 30 116.

Gávdnet go dan maid ohcet?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!