Reviderejuvvon nationálabušeahtta ferte leat lohpádus loktet sámi giela ja kultuvrra

Ráđđehus evttoha reviderejuvvon stáhtabušeahtas duorastaga miessemánu 11. b. lasihit doarjaga sámegielat mánáidgárddiide 5 miljon ruvnnuin, lahttudit Árborddi suohkana sámi giellahálddašanguvlui ja sihkkarastit Gaska-Norgga sámeskuvlla viidásat doaimma Árborddis, muhto ráđđehus ii áiggo ásahit ođđa bušeahttamálle Sámedikki ja sámi áigumušaid várás, nu mo Sámediggi lea sin bivdán árvvoštallat.

Ođas | Almmuhuvvon

-Lea buorre go ráđđehus evttoha lasihit doarjaga sámi mánáidgárdefálaldagaide 5 miljon ruvnnuin reviderejuvvon nationálabušeahtas, eará ii livččii oppa vuordimis ge go dáža mánáidgárdesuorgi stuorradiggeáigodagas lea ožžon viehka stuorra lassáneami, dadjá sámediggepresideanta Vibeke Larsen.

-Sámi áigumušat, nu go oahpahus, ealáhusovddideapmi ja kulturdoaibmabijut, leat duohtavuođas ožžon uhcit juolludemiid maŋimus jagiid, go buohtastahttá vástideaddji dáža surggiiguin. Mun válljen ádden dan liige juolludusa reviderejuvvon nationálabušeahta lohpádussan ahte ráđđehus čavčča stáhtabušeahtas lokte Sámedikki ja sámi áigumušaid bušeahta, dadjá Larsen.

Sámedikkis leat leamaš konsultašuvnnat ođđa bušeahttamálle birra Sámedikki várás vai oažžu buoret einnostanvejolašvuođa ja váikkuhanfámu bušeahttarámmain Sámediggái ja sámi áigumušaide almmá dan haga ahte juksojuvvui ovttamielalašvuohta.

-Go Stuorradiggi lea bivdán ráđđehusa árvvoštallat ođđa bušeahttamálle Sámedikki várás almmá dan haga ahte ráđđehus lea buktán dakkár evttohusa, de leat mus vuordámušat ahte Stuorradiggi dál váldá ovddasvástádusa ja bivdá ráđđehusa ásahit dakkár bušeahttamálle mii sihkkarastá Sámediggái váikkuhanfámu Sámedikki ja sámi áigumušaid bušeahttarámmaid ektui ja bidjá vuođđun ahte Sámediggi lea álbmotválljen orgána, ii ge stáhta etáhta, loahpaha Larsen.

Eanet dieđuid várás:

Sámediggepresideanta Vibeke Larsen, 941 30 116 dahje e-poasta: vibeke.larsen@samediggi.no

Gávdnet go dan maid ohcet?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!