Sámedikki áirasat 1993-1997

Sámedikki áirasat 2. Sámedikkis, áigodagas 1993-1997.

Ođas | Almmuhuvvon

Andersen, Olav NSR

Bongo, Tore NSR

Dikkanen, Olav NSR

Eira, Ingar Sp

Eira, John Henrik NSR

Eriksen, Amund MNSP

Fossli, Inger-Ann NSR

Gaup, Inger Anne NSR

Guhttor, Máret NSR, sámediggeráđi lahttu

Hansen, Hartvik SD

Haugen, Terje K. Ap

Henriksen, Marian NSR

Huuva, Magne A. NSR

Johnskareng, Berit NSR

Jonassen, Jarle NSR, sámediggeráđi lahttu

Kappfjell, Odd MS

Kristiansen, Margrete Ap

Larsen, Eilif O. Ap

Magga, Ole Henrik NSR, presideanta

Mathisen, Magnhild Ap

Mathisen, Peder Sp

Nilsen, Nils O. NSR

Nilssen, Berit NSR

Nystad, Alf E. NSR, sámediggeráđi lahttu

Nystad, Ragnhild NSR

Nystø, Sven-Roald NSR

Olli, Egil Ap, møtelederskap

Olsen, Jens P. Ap

Oskal, Anders SF

Pavall, Ing-Lill NSR, várrepresideanta

Pedersen, Aage NSR

Pedersen, Geir NSR

Pedersen, Roger OSF

Pedersen, Steinar Ap

Sara, Johan Mikkel Ap

Skum, Heaika DL, čoahkkinjođihangoddi

Solli, Per Magne Ap

Trollvik, Mary NSR, čoahkkinjođihangoddi

Vangberg, Åsta NSR

Čilgehus sámediggejoavkkuid oanádusaide:

Ap (9 repr.) - Norgga Bargiidbellodat/Det Norske Arbeiderpartiet, NSR (22 repr.) - Norgga Sámiid Riikkasearvi/Norske Samers Riksforbund, Sp (2 repr.) - Guovddášbellodat/Senterpartiet, MNSP - Midtre-Nordland Samepolitiske Parti, SD - Sámedemokráhtaid listu/Samedemokratene, MS - Maadtoej Sijte, SF - Samefolkets Fellesliste, OSF - Ofoten samiske forening, DL - Dáloniid listu/Fastboendes liste

Gávdnet go dan maid ohcet?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!