Áššit ja dokumeanttat

2017

05.10.2017
Last ned

Hutkás ealáhus - čoavddekeahtes vejolašvuohta. Sámediggeráđi doaibmaplána kultuvrralaš- ja hutkás ealáhusaide. Áigodat: Borgemánnu 2017-juovlamánnu 2019.

01.10.2017
Last ned

Almmolaš ohcciidlistu - Fágajođiheaddji - Vistegáhtten, seailluhan ja kultureanadat juogus (Ref. 17/3798)

01.10.2017
Last ned

Almmolaš ohcciidlistu - arkeologa (Ref. 17/4328)

24.9.2017
Last ned

Muligheter og barrierer for entreprenørskap i samiske områder - Norutrapport 9-2017

18.9.2017
Last ned

Almmolaš ohcciidlistu - Giellahálddašan- ja -politihkkajuhkosa fágajođiheaddji (Ref. 17/3899)

18.9.2017
Last ned

Almmolaš ohcciidlistu - Bargiidráđđeaddi (Ref. 16/3247)

17.9.2017
Last ned

Almmolaš ohcciidlistu - Áššemeannudeaddji biras- ja areálaáššiin (Ref. 17/3796)

13.9.2017
Last ned

Duodjeealáhusšiehtadus áigodahkii 01.01.2018-31.12.2018

10.9.2017
Last ned

Almmolaš ohcciidlistu - Áššemeannudeaddji biras- ja areálaáššiin (Ref. 17/3795)

30.8.2017
Last ned

Beaivváš sámi našunálateáhter - Mulighetsstudie. Rapport av Statsbygg, august 2017.

20.8.2017
Last ned

Sámedikki statistihkka, borgemánnu 2017

04.7.2017
Last ned

Guoros válgakoarta.

04.7.2017
Last ned

Jienastanstivrra čoahkkingirji.

25.6.2017
Last ned

Vuorrasiidráđi čoahkkingirji 02/17 - Eldrerådets møtebok 02/17. Møteprotokoll fra møte i Sametingets eldreråd på Hattfjelldal 7.-9. juni 2017

11.6.2017
Last ned

Dohkkehuvvon válgalisttat Válgabiire 1 Nuortaguovlu

11.6.2017
Last ned

Dohkkehuvvon válgalisttat Válgabiire 2 Ávjovárri

11.6.2017
Last ned

Dohkkehuvvon válgalisttat Válgabiire 3 Davviguovlu

11.6.2017
Last ned

Dohkkehuvvon válgalisttat Válgabiire 4 Gáisi

11.6.2017
Last ned

Dohkkehuvvon válgalisttat Válgabiire 5 Viesttarmearra

11.6.2017
Last ned

Dohkkehuvvon válgalisttat Válgabiire 6 Åarjel Saepmie

Gávdnet go dan maid ohcet?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!