2017

26.4.2017
Last ned

Almmolaš ohcciidlistu - gulahallanráđđeaddi

24.4.2017
Last ned

Utviklingen i duodjinæringen. Økonomisk rapport 2015
TFoU-rapport 2017:4

18.4.2017
Last ned

Rauna Kuokkanen cealkámuš davviriikkalaš sámesoahpamušas

18.4.2017
Last ned

Geir Ulfsteins rapport om Nordisk samekonvensjon

18.4.2017
Last ned

Hans Danelius sine vurderinger om Nordisk samekonvensjon

18.4.2017
Last ned

Mattias Åhréns rapport om Nordisk samekonvensjon

18.4.2017
Last ned

Martin Scheinins rapport om Nordisk samekonvensjon

30.3.2017
Last ned

Listaevttohus Válgabiire 4 Gáisi: Nordkalottfolket

30.3.2017
Last ned

Listaevttohus Válgabiire 4 Gáisi: Olgeš (O)

30.3.2017
Last ned

Listaevttohus Válgabiire 4 Gáisi: Samenes Folkeforbund (SFF)

30.3.2017
Last ned

Listaevttohus Válgabiire 5 Viesttarmearra: Olgeš (O)

30.3.2017
Last ned

Listaevttohus Válgabiire 6 Åarjel Saepmie: Olgeš (O)

30.3.2017
Last ned

Listaevttohus Válgabiire 6 Åarjel Saepmie: Åarjel-Saemiej Gïelh (ÅaSG)

30.3.2017
Last ned

Listaevttohus Válgabiire 6 Åarjel Saepmie: Norgga Sámiid Riikkasearvi (NSR)

30.3.2017
Last ned

Listaevttohus Válgabiire 7 Lulli-Norga: Olgeš (O)

30.3.2017
Last ned

Listaevttohus Válgabiire 7 Lulli-Norga: Nordkalottfolket

30.3.2017
Last ned

Listaevttohus Válgabiire 2 Ávjovárri: Ávjovári Johttisápmelaččaid listu 

30.3.2017
Last ned

Listaevttohus Válgabiire 2 Ávjovárri: Dáloniid Listu

30.3.2017
Last ned

Listaevttohus Válgabiire 2 Ávjovárri: Fastboendes liste på Sametinget

30.3.2017
Last ned

Listaevttohus Válgabiire 2 Ávjovárri: Bargiidbellodat (Bb)

Gávdnet go dan maid ohcet?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!