Áššit ja dokumeanttat

2013

05.6.2013
Last ned

Sierra njuolggadusat bearráigeahččanlávdegotti ovddasvástádus- ja bargosuorgái

04.6.2013
Last ned

Sámedikki museapolitihkalaš čilgehus 2013

03.6.2013
Last ned

Sámediggedieđáhus sámi dáidaga ja kultuvrra birra

03.6.2013
Last ned

Sámedikki 2013 reviderejuvvon bušeahtta

27.2.2013
Last ned

Samarbeidsavtale mellom Finnmark fylkeskommune og Sametinget 2013-2016

24.1.2013
Last ned

Evaluering av Sametingets søkerbaserte tilskuddsordninger for samisk språk

24.1.2013
Last ned

Sámedikki 2012 jahkedieđáhus

24.1.2013
Last ned

Sámi logut muitalit 6

24.1.2013
Last ned

Sámediggedieđáhus sámi mánáidgárdefálaldaga birra

2012

28.11.2012
Last ned

Sámedikki 2013 bušeahtta

27.11.2012
Last ned

Kulturnæringer i samiske områder – sysselsettingsutvikling og bedriftsstruktur

27.9.2012
Last ned

Sámediggeráđi dásseárvopolitihkalaš čilgehus

06.6.2012
Last ned

Samedikki 2012 reviderejuvvon bušeahtta

19.4.2012
Last ned

Kartlegging av samisk perspektiv i kommunesektoren

22.2.2012
Last ned

Sámedikki jahkedieđáhus 2011

24.1.2012
Last ned

Norsk kulturindeks 2012 Resultater fra samisk område

24.1.2012
Last ned

Regulering av fisket etter anadrome laksefisk i Finnmark og Nord-Troms for 2012

24.1.2012
Last ned

Denne rapporten beskriver utviklingen i samisk område med hensyn til befolkning,
arbeidsplasser, utdanningsnivå, næringsutvikling, innovasjon og attraktivitet.

24.1.2012
Last ned

Evaluering av samarbeidsavtalen mellom Sametinget og de samiske kunstnerorganisasjonene

24.1.2012
Last ned

Sámi giellaguovddážiid árvvoštallan

Gávdnet go dan maid ohcet?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!