Áššit ja dokumeanttat

2015

22.12.2015
Last ned

Inventering og registrering av samiske kulturminner i Sør-Skars og deler av Nord-Vigelen, Tydal

02.12.2015
Last ned

Sámedikki 2016 bušeahtta

02.11.2015
Last ned

Dáid njuolggadusaid lea Sámedikki čoahkkinjođihangoddi mearridan 18.12.2006 ja ođastuvvon
dievaščoahkkinjođihangotti čoahkkimis skábmamánu 3. b. 2015.

20.10.2015
Last ned

Samarbeidsavtale Tråante 2017

25.9.2015
Last ned

Vedtatt i Sametingets plenum 25.09.15

15.9.2015
Last ned

Čielggadus Suohkanođastus ja sámi beroštumit

07.8.2015
Last ned

Sámedikki ja Bådåddjo suohkana gaskasaš ovttasbargošiehtadus

02.6.2015
Last ned

Sámedikki 2015 reviderejuvvon bušeahtta

05.3.2015
Last ned

Sámedikki jahkedieđáhus 2014

24.1.2015
Last ned

Čielggaduvvon sámi statistihkka 2015

2014

04.12.2014
Last ned

Sámedikki bušeahtta 2015

09.10.2014
Last ned

Sámedikki oahpponeavvoráhkadeami doaibmaplána 2015-2018

10.9.2014
Last ned

I forbindelse med Sametingets språkkampanje ”Snakk samisk te mæ” er det gitt ut en lommeparlør med hverdagslige ord og fraser både på nordsamisk, lulesamisk og sørsamisk, oversatt til norsk.

04.6.2014
Last ned

Sámedikki 2014 reviderejuvvon bušeahtta

05.3.2014
Last ned

Sámedikki jahkedieđáhus 2013

19.2.2014
Last ned

Upmi-julggaštus

24.1.2014
Last ned

Čielggaduvvon sámi statistihkka 2014

2013

04.12.2013
Last ned

Sámedikki 2014 bušeahtta

07.10.2013
Last ned

Sámedikki ja Romssa suohkana gaskasaš ovttasbargošiehtadus

05.6.2013
Last ned

Strategi for sikring og utvikling av samisk kultur ved energiutbygginger

Gávdnet go dan maid ohcet?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!