2017

31.1.2017
Last ned

Sámediggepresideanta Vibeke Larsen ja muđui Sámediggeráđi áirasat leat defineren ja juohkán politihkalaš ovddasvástádussurggiid gaskaneaset. Dás oainnát guđe ráđđelahtus lea ovddasvástádus makkár politihkalaš suorggis.

25.1.2017
Last ned

Sámedikki bušeahtta 2017

2016

16.12.2016
Last ned

Geahča gii lea makkárge lávdegottis.

16.12.2016
Last ned

Sámediggeráđi álggahanjulggaštus ođđa ráđđái maid Bargiidbellodat, Árja ja Olgeš bellodat leat vuođđudan 9.12.2016

08.12.2016
Last ned

Mearriduvvon 8.12.16

02.11.2016
Last ned

Sanghefte på nord-, lule- og sørsamisk

28.10.2016
Last ned

Sámediggedieđáhus alit oahpu ja dutkama birra

21.10.2016
Last ned

Sámi girjebussiid árvvoštallan

18.8.2016
Last ned

Krigsminner i Nord-Salten som ledd i verdiskapning på kulturminneområdet

09.6.2016
Last ned

Sámedikkis mearriduvvon 29.05.1990. Vuođđonjuolggadusat leat maŋimuš rievdaduvvon 02.12.2009 ja čoahkkinortnet 09.06.2016.

09.6.2016
Last ned

Sámedikki 2016 reviderejuvvon bušeahtta Mearriduvvon 09.06.2016

13.4.2016
Last ned

Riektačállinrávvagat

03.3.2016
Last ned

Sámedikki jahkeraporta 2015 Mearriduvvon 3.3.2016

29.2.2016
Last ned

Raporta sámedikki meahccebargojoavkkus, guovvamánu 29.b.2016.

15.2.2016
Last ned

Samarbeidsavtale mellom Oslo kommune og Sametinget

15.2.2016
Last ned

Sámediggedieđáhus boazodoalu birra

25.1.2016
Last ned

Samiske fjøsgammer i Nordre-Nordland og Sør-Troms - Identifisering, tilstandsvurdering og tiltaksplanlegging. Et samarbeidsprosjekt mellom Várdobáiki museum og Norsk Kulturminnefond

25.1.2016
Last ned

Perspektiver til fremtidig areal- og miljøpolitikk i Sápmi

Gávdnet go dan maid ohcet?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!