2017

05.7.2017
Last ned

Jienastanstivrra čoahkkingirji.

05.7.2017
Last ned

Guoros válgakoarta.

26.6.2017
Last ned

Vuorrasiidráđi čoahkkingirji 02/17 - Eldrerådets møtebok 02/17. Møteprotokoll fra møte i Sametingets eldreråd på Hattfjelldal 7.-9. juni 2017

12.6.2017
Last ned

Dohkkehuvvon válgalisttat Válgabiire 7 Lulli-Norga

12.6.2017
Last ned

Dohkkehuvvon válgalisttat Válgabiire 5 Viesttarmearra

12.6.2017
Last ned

Dohkkehuvvon válgalisttat Válgabiire 2 Ávjovárri

12.6.2017
Last ned

Dohkkehuvvon válgalisttat Válgabiire 1 Nuortaguovlu

12.6.2017
Last ned

Dohkkehuvvon válgalisttat Válgabiire 3 Davviguovlu

12.6.2017
Last ned

Dohkkehuvvon válgalisttat Válgabiire 4 Gáisi

12.6.2017
Last ned

Dohkkehuvvon válgalisttat Válgabiire 6 Åarjel Saepmie

02.6.2017
Last ned

Forvaltning av automatisk freda samiske bygninger. Vedtatt i Sametingets plenum 2. juni 2017.

01.6.2017
Last ned

Sámedikki 2017 reviderejuvvon bušeahtta

15.5.2017
Last ned

Almmolaš ohcciidlistu - fágajođiheaddji gulahallanjuhkosis - sadjásaš virgi

03.5.2017
Last ned

Almmolaš ohcciidlistu - geassevirgi ofelažžan Sámedikkis

03.5.2017
Last ned

Logo: Davvi - ivdni, symmetralaš - stuoris (eps)

03.5.2017
Last ned

Logo: Davvi - ivdni, asymmetralaš (eps)

03.5.2017
Last ned

Logo: Davvi - vielgat, symmetralaš (eps)

03.5.2017
Last ned

Logo: Davvi - ivdni, symmetralaš (eps)

03.5.2017
Last ned

Logo: Davvi - čáhppat, asymmetralaš (eps)

03.5.2017
Last ned

Logo: Davvi - gierdu, symmetralaš (eps)

Gávdnet go dan maid ohcet?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!