Sámediggeráđđi doarju mánaidgárddiid 685.000 ruvnnain.

Sámediggeráđđi lea juolludan lagabui 700.000 ruvnno iešguđetge mánáidgárddiide ja mánaidgárdeprošeavttaide.  Dáid gaskkas lea sihke doarjja bargiide mat háliidit oahppat sámegiela, ja ávdnasiidda mat nannejit  sámi  leahkima . Seammás sávvá ráđđelahttu Mikkel Eskil Mikkelsen (NSR)  lihkku dál go mánáidgárddiid leat fas rahpagoahtán.

Ođas | Almmuhuvvon

-Mii sámediggeráđis sávvat buot buriid dál go mánaidgárddiid leat fas rahpagoahtán. Mii diehtit ahte leamaš váigadis dilli ja ahte leamaš hástaleaddji dilli sihke bargiide, váhnemiidda ja mánáide. Sámedikkis háliidat joatkit doarjut mánáidgárddiid ja mánáidgárdeprošeavttaid.  Ovdamearkka dihte doarjaga juolludit bargiide mat háliidit nannet mánáidgárddi giellabarggu ja maiddái juolludit ruđa ávdnasiidda mat oainnusmahttet ja nannejit sámi kultuvrra mánáidgárddiin.
 Mii leat dál dorjon dákkár  áigumušaid váile 700.000 ruvnnain, ja doaivvun ahte diige astabehtet ja ahte dis lea vejolašvuohta bargat sámi kultuvrra ja giela mánáidgárddisteattet oktan Sámedikkiin.  Oktii vel sávan lihkku ja buot buriid mánaidgárddiid rahpamiin, lohká ráđđelahttu Mikkel Eskil Mikkelsen.

Doarjja mánáidgárddiide:

  • Gili mánáidgárdái Guovdageainnu suohkanis, juolluduvvo 260.000 ruvnna doarjjan.  Doarjja galgá geavahuvvot organiseret sámi mánáidgárdefálaldaga mii lea vuođđuduvvon sámi gillii ja kultuvrii.Doarjja váldo sámi mánáidgárddiide ja mánáidgárddiide main lea sámi ossodat.
  • Gimle studeantamánáidgárdái, Norgga árktalaš studentovttastusas Romssas, juolluduvvo 130.00 ruvnna. Mánáidgárdi, mas lea sámi ossodat, oaivvilda ahte eaktun ovddidit, geavahit ja ovdánahttit sámegiela lea ahte virgádit lassi sámegielat bargi. Ruhta váldo sámi mánáidgárddiin ja mánáidgárddiin main lea sámi ossodat . 
  • Festningsåsen mánáidgárdái, Aurskog-Høland suohkanis,  juolluduvvo 60.000 ruvnno konkrehtaide ja lávvui čoaggananbáikin gos mánát besset oahpásnuvvat sámi kultvrrain.   Ruhta váldo mánáidgárddiid prošeavttain ja ovddidanbargguin:
  • Furuslottet mánáidgárdái Omasvuona suohkanis  juolluduvvo 65.000 ruvnno mánáidgárddi giellamovttideaddjái gii galgá oahppat davvisámegiela.   Fálaldagas lea giellaoahpahus sámegielat mánáide, vai mánát besset geavahit giela beaivválaččat. Ruhta váldo Sámi giellaoahpahusas.
  • Gjerdrum mánáidgárdái Gjerdrum suohkanis juolluduvvo 65.000 ruvnno davvisámegiela oahpahussii mánáidgárdeassistentii.  Mánáidgárdi háliida fállat vejolašvuođa ovdánahttit ja nannet iežaset giela ja identitehta mánáide geain lea sámi gullevašvuohta.Ruhtaváldo Sámigiel oahpahusas.
  • Læringsverkstedetii AS Jessheima gielddas,juolluduvvo 40.000 ruvnna reaidduide ja ávdnasiidda mat sáhttet geavahuvvot sámi kultuvrra gaskusteamis mánáide.  Mánidgárdi háliida addit fálaldaga mii ovddida sámi giela- ja kulturgelbbolašvuođa.  Ruhta váldo Prošeavttain ja ovddidanbargguin. 
  • Hareveien mánáidgárdái,Nordre-Follo gielddas,  juolluduvvo 65.000 ruvnna sámegielat bargiide mat galget mánáide oahpahit davvisámegiela nannen dihtii sin giellaovddideami.  Doarjja váldo sámi giellaoahpahusas.

Gávdnet go dan maid ohcet?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!