PRM: Sametingsrådet gir støtte til fremgangsrik språkopplæring i lulesamisk

Stall Eivik får 75.000 kroner til videreføring av lulesamisk språkopplæring i Hamarøy.  

Ođas | Almmuhuvvon

Stall Eivik får 75.000 kroner til videreføring av lulesamisk språkopplæring i Hamarøy.  

Opplæring i lulesamisk gjennom praktisk arbeid med dyr har blitt en suksess i Skillvassbakk i Hamarøy. Nå gjennomfører de et nytt prosjekt “UtSijdda Mánnávuodamujtto” med fokus på barn mellom 0-6 år. 

Stall Eivik vil gi barn gode barndomsminner med samisk språk i aktivitet på og rundt gården.  

– Stall Eivik har blitt et populært knutepunkt der alle aldersgrupper kan lære seg lulesamisk. De arbeider på en pedagogisk fin måte med at språket skal høres, snakkes og prøves, sier sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen (NSR).  

Stall Eivik ønsker at innbyggere i Hamarøy skal få eierskap til samisk språk og kultur, samtidig som man er i aktivitet som passer familier. Aktivitetene og kursene kan være med på å skape interesse for videre kurs og utdanninger innen samisk språk og kultur.  

– Det er gledelig at sametingsrådet kan være bidragsyter til at Stall Eivik viderefører dette tilbudet til innbyggere i Hamarøy. Og i denne omgangen er fokuset rettet mot barn, avslutter Mikkelsen. 

Gávdnet go dan maid ohcet?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!