PRD: Sámi girjjálašvuohta máilmmi stuorámus girjemeassuide

Sámediggeráđđi addá 200.000 ru doarjjan Sámi Lágádus- ja Aviisasearvái SÁLAS:ii searvat Frankfurter Buchmesse nammasaš doaluide.

Ođas | Almmuhuvvon

2019:s lea Norga ožžon rolla guosseriikan Frankfurta girjemeassuin, mii mearkkaša ahte Norga beassá čalmmustit iežas girjjálašvuođa ja kultuvrra girjemeassus. SÁLAS lea ovttasbargguin NORLA:in, mii organisere Norgga searvama Frankfurttas 2019:s, sihkkarastán ahte maiddái sámi girjjit ja girječállit leat ovddastuvvon.

Dan oktavuođas galget jorgaluvvot dihto sámi girjjit eaŋgalasgillii nu gohčoduvvon geahččalanjorgalemiin oainnusmahttin dihtii sámi girjjálašvuođa máilmmi publikummii.  

–  Sámi girjjálašvuohta lea oassi norgga girjjálašvuođa árbbis. Dát addá áidnalunddot vejolašvuođa gaskkustit ja oainnusmahttit sámi girjjálašvuođa ja servodatdigaštallama olles máilbmái, dadjá sámediggeráđđi Henrik Olsen.

Bivnnuhis girjemeassut

Girjemeassut Frankfurttas árvvoštallojuvvo máilmmis deaŧaleamos girjemeassun, mat lágiduvvojit juohke jagi golggotmánus. Girjemeassuin lávejit fitnat eanet go 300.000 guossi mat bohtet čuođi riikkas, 7000 lágádusa ja 10.00 journalistta.

Sámediggeráđđi addá SÁLAS:ii 200.000 ru doarjjan vai beassá searvat girjemeassuide Frankfurttas.

–  Sámi lágádusaide lea deaŧalaš beassat searvat nana deattuin dán lágan stuorra riikkaidgaskasaš girjjálašvuođa arenai. Dát addá sámi girjjálašvuhtii stuorra vejolašvuođaid ja dan geažil lea mun hui ilus, dadjá sámediggeráđđi.

Jearahallama addá sámediggeráđđi Henrik Olsen, tel: +47 907 75 219 dahje henrik.olsen@samediggi.no

Gávdnet go dan maid ohcet?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!