PRD: Duodji boahtteáigái

Sámediggeráđđi áigu čavčča dievasčoahkkimii loktet sierra ášši duoji organiserema birra.

Ođas | Almmuhuvvon

Sámediggeráđđi lei dan dihte mannan vahkus bovden Duodjeinstituhta, Duojáriid Ealáhussearvvi, Sámiiid Duoji ja Boazodoalu ja duoji oahpahuskantuvrra oktasaš čoahkkimii, mas duoji organiseren lei fáddán.

Čoahkkimis šadde ovttaoaiviliii ahte Sámediggeráđđi ovttas duodjeaktevrraiguin geahčadit lagabui rollaid ja duoji boahtteáigásaš organiserema. Mihttu lea áimmahuššat duoji ealáhussan, kultuvran ja fágan, ja sihkarastit duoji boahttevaš buolvvaide.

Sámediggeráđđi oaivvilda ahte stuora proseassain lea dehálaš guldalit sin geat dovdet duoji buoremusat, ja áigu dan dihte ovttas duodjeaktevrraiguin bargat dáinna.

– Mis lea seamma mihttu duodjái, ja mun oaivvildan ahte lei buorre ja konstruktiiva čoahkkin, dadjá sámediggeráđđi Berit Marie E. Eira.

Sámediggi lea bovden Duodjeinstituhta, Duojáriid Ealáhussearvvi, Sámiiid Duoji ja Boazodoalu ja duoji oahpahuskantuvrra buktit čálalaš cealkámušaid áššái duoji organiserema birra.

Jearahallama addá sámediggeráđdi Berit Marie P.E. Eira, +47 913 28 626

Gávdnet go dan maid ohcet?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!