PRD: Boazodoallostivra ferte rievdaduvvot

Sámedikki mielas ferte boazodoallopolitihkka čuovvut álbmotrievtti. Sámediggi gáibida eanet váikkuhanfámu boazodoallostivrras, ja áigu rievdadit boazodoallostivrra nu ahte sámi mielmearrideapmi vuhtiiváldojuvvo. Seammás lassána Sámedikki iežas áŋgiruššan boazodoalloáššiin.

Ođas | Almmuhuvvon , ođasmahtton

– Min mielas ferte sihkkarastojuvvot ahte mii boahtit lagabui mihttomeari háhkat boazodoallopolitihka mii doahttala álbmotrievttalaš standárdda ja masa boazodoalus lea buorre luohttámuš, lohká Muotka.

Danin ii áiggo sámediggeráđđi nammadit lahtuid boazodoallostivrii ovdal go stivra maid sáhttá jođihuvvot soapmásis dáin sámedikki nammaduvvon stivralahtuin. Viidáset lea gáibádus ahte dat lahtut maid Sámediggi nammada stivrii, galget sáhttit bargat bajit mihttomeriid mielde mat leat Sámedikki boazodoallopolitihkas.

– Sámediggi oaidná boazodoalu leat álgoálbmotealáhussan, ja danin lea áibbas guovddážis ahte dat boahtá oidnosii boazodoallostivrras,  mii lea dat maŋimus orgána boazodoallohálddašeamis masa sihke Sámediggi ja guovddáš eiseválddit nammadit stivralahtuid, lohká Muotka.

IMG_E0439.JPG
FOTO | Silje K. Muotka (Foto: Åse M.P. Pulk/Sámediggi)

Boazodoalu nannen

2012:s rievddai hálddašanstruktuvra boazodoalus, dalle earret eará heaittihuvvo guovllustivrrat. Eanadoallo- ja biebmodepartemeanta leat moanat háviid iskkadan ja fámuhuhttán mearrádusaid maid boazodoallostivra lei mearridan bajimus boazologu áššiin, ja lea maid bagadan boazodoallostivrra dahkat mearrádusaid vuolidanplánaid ektui. Dát mearrádusat leat dahkkon almmá dieđiheamis Sámediggái ja ealáhussii, eai ge leat čađahuvvon konsulašuvnnat dáid áššiid birra.

– Mii miehtat prosessii mii nanne sámi váikkuheami boazodoallostivrras, ja vuordit nammademiinođđa stivralahtuin gitta sihke stivrra ovttastus ja doaimmat leat min vuordámušaid mielde, lohká sámediggeráđđi Silje Karine Muotka.

Son lohká ahte son ii oainne makkárge ákkaid nammadit miellahtuid jus Sámedikkis ii leat makkárge duohta váikkuhanfápmu, ja ahte stivralahtut danin sáhttet doaimmahit iešheanalaš rolla mandáhtain maid ožžot Sámedikkis.

Sámediggeráđđi lohká ahte ii leat ulbmil dahkat sámi mielváikkuheami heajubun ealáhusas, muhto baicca nannet ealáhusa – juoga mii dáhpáhuvvá go Sámediggi bargá eanet boazodoalloáššiiguin. Dán proseassas lea viidáseappot áibbas dárbbašlaš ahte boazodoallostivrra funkšuvdna, ámmát ja čoahkkádus čielggaduvvojit.

– Juo vuosttaš bušeahtas lea eanetlogujoavku várren ruđaid liige fágavirgái boazodoalloáššiid várás, miljonbeali veahkkái geahčadit ođđasit boazodoallolága, ja eanet ruhta ohcanvuđot doarjagiidda, lohká Muotka duhtavaččat.

Sámediggi lea buoridan vuoigatvuođadoarjjaortnegiid, mat leat dehálaš ortnegat ealáhussii, ja mas maŋimus jagiid ohcamat leat leamaš badjel 7 miljovnna ruvnno ovddas. Dát čájehit stuora dárbbu lasáhusaide. Eanetlohku lea maid nammadan siskkáldas vuođđoealáhuslávdegotti, mii galgá geahčadit vuođđoealáhusaid ja buktit ávžžuhusaid ođđa ja rievdaduvvon politihkalaš áŋgiruššamii dán suorggis.

– Oktiibuot leat mii árvvoštallan ahte dás boahtá leat stuora ávki boazodollui. Sámediggi nanne barggu, go sihke lasiha resurssaid ja ruđaid dasa, seammás go mii bidjat eanet politihkalaš deattu ja eanet gáibádusaid eiseválddiide.

Muotka dáhkida ahte Sámediggi áigu čađahit lagas ovttasbarggu ealáhusain hástalusaid ektui mat das leat dál ja bohtet leat.

Eanet dieđuid oaččut go válddát oktavuođa sámediggeráđiin Silje Karine Muotka, telefonnummir  984 87 576

Gávdnet go dan maid ohcet?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!