Doarju árbevirolaš máhtu prošeavtta julevsámi guovllus

Sámediggeráđđi addá 150.000 ruvnno doarjjan Grønnåsen skuvlii Bådåddjo suohkanis prošektii nannet julevsámegiela hupmangiela mánáid gaskkas Bådåddjos, doaimmaid bokte gos deattuhit fievrridit sámi árbevirolaš máhtu.

Ođas | Almmuhuvvon

Ollu mánáide lea skuvla áidna giellaarena, mii dagaha ahte lea erenoamáš dehálaš lasihit mánáide vejolašvuođa ovddidit sámegiela ovttasdoaibmangiellan gaskkaneaset. Prošeakta deattuha sámi njálmmálaš muitalanárbevieru, sámegiela stoahkangiellan ja duoji vuođđoteknihka ja -tearpmaid.

Prošeavtta ulbmiljoavku leat oahppit geain lea sámegieloahpahus Bådåddjo suohkanis.

– Mu mielas lea deaŧalaš ahte oahppit ožžot sámi giellaoahpahusa geavatlaš barggu bokte. Seammás váikkuhit ahte sámi árbevirolaš máhttu adno eanet skuvllas, ja gos máhttu sirdojuvvo vuorraset olbmuin ođđa sohkabuolvvaide duoji ja sámi giellaoahpahusa deattuhettiin, dadjá sámediggeráđđi Berit Marie E. Eira.

Sámedikkis lea ohcanvuđot doarjjaortnet mas lea rabas ohcanáigemearri, mii lea heivehuvvon vuođđoskuvllaide gos lea oahppit geat ožžot oahpahusa sámegielas. Ulbmil doarjagiin lea sajustit sámi árbevirolaš máhtu vuođđoskuvlii ja báikkálaš oahppoplánaide.

Eambbo dieđut doarjjajortnega birra ja doarjjanjuolggadusaid birra

Jearahallama addá sámediggeráđdi Berit Marie E. Eira, +47 913 28 626

Gávdnet go dan maid ohcet?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!