19.5 - 11:30

Sámediggeráđđi Per Mathis Oskal searvá seminárii mearrasápmelaččaid guolástanvuoigatvuođaid birra. Našunála olmmošvuoigatvuođaid ásahus (NIM) lágida miessemánu 19. beaivvi seminára mearrasápmelaččaid guolástanvuoigatvuođaid birra oassin olmmošvuoigatvuođain. NIM 2016 jahkedieđáhusas ávžžuhit sii ahte mearrasápmelaččaid guolástanvuoigatvuohta láhkavuođustuvvo. Seminára lea Norgga arktalaš universitehtas Romssas, dii. 11.30-14.30.

Prográmma:

11:30 – 12:00 Enkel lunsj
12:00 – 12:05 Velkomsthilsen fra det juridiske fakultetet, ved dekan Trude Haugli 
12:05 – 12:15 Nasjonal institusjons rolle og årsmeldingens betydning, ved styrets nestleder Knut Vollebæk
12:15 – 12:25 Hvordan kan Nasjonal institusjon bidra til å styrke gjennomføringen av urfolks/samers rettigheter nasjonalt, ved direktør Petter Wille
12:25 – 12:35 Spørsmål og diskusjon
12:35 – 13:35 Paneldebatt, særlig om sjøsamiske rettigheter. Innlegg ved lagdommer Susann Funderud Skogvang og postdoktor Camilla Brattland 
13:35 – 13:55 Spørsmål og diskusjon
13:55 – 14:00 Oppsummering av seminaret, ved direktør Petter Wille

Gávdnet go dan maid ohcet?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!