Politisk møte mellom Sametinget og Røyrvik kommune

18.3 - 16:00

Sametinget har politisk møte med Røyrvik kommune om bruken av tospråklighetsmidlene. Møtet avholdes på Namskogan hotell 18.03.19 fra kl. 16.00 – 18.00. Fra Sametinget deltar sametingspresident Aili Keskitalo.

Foreløpig sakliste:

- Dialog om samarbeidsavtalen om tospråklighet – oppfølging og informasjon
- Dialog om direkte tilskuddet til Gïeleaernie
- Informasjon om FNs internasjonale år for urfolksspråk
- Dialog om Gïelelutnjeme/Giellalåpptim/Giellalokten Informasjon og oppfølging
- Annet

Gávdnet go dan maid ohcet?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!