23.2 - 14:00

Høringsseminaret i Tysfjord fokuserer på det lulesamiske språkområdet, barnehager og vitaliseringskommuner. Leder Bård Magne Pedersen fra Samisk språkutvalg presenterer NOU 2016:18 Hjertespråket på høringsseminaret, der også sametingsråd Lars Filip Paulsen deltar.

Under seminaret vil det bli informert om høringsprosessen og Sametingets arbeid med samiske språk. Det blir også arrangert en paneldebatt med mulighet for spørsmål og innspill fra salen.

Høringsseminaret er åpent for alle og blir tolket til lulesamisk/norsk. Det vil være enkel servering og påmelding er ikke nødvendig. 
Seminaret vil bli streamet: http://webcast-stage.seria.no/webcast/3264389

 

Bakgrunn
Etter å ha konsultert Sametinget oppnevnte regjeringen 19. september 2014 et Samisk språkutvalg for å utrede lovverk, tiltak og ordninger for samiske språk i Norge. Utredningen ble overrakt regjeringen 10. oktober 2016, og er nå sendt ut på høring. Frist for å avgi høringsuttalelse om NOU 2018: 18 Hjertespråket er 15. mars 2017.

Sametinget ønsker å bidra til at det samiske samfunnet blir oppmerksom på høringen og inkludert i oppfølgingen av utredningen, og arrangerer dermed en rekke høringsseminarer i de ulike språkområdene.

Utvalgets forslag til tiltak og innkomne innspill i høringsrunden vil bli vurdert i dialog mellom Sametinget og Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Link til høringen finner du her.

Kontaktpersoner
Berit Karen Paulsen, telefon: 78 48 42 54 
Liss-Ellen Ramstad, telefon: 78 47 40 14

Meld deg på Facebook arrangementet

Språkutvalgets hjemmeside

Program:

14.00-14.10: Kaffe og velkommen

14.10-14.30: Sametingets arbeid med samiske språk
Lars Filip Paulsen, sametingsråd

14.30-15.00: Presentasjon av NOU 2016:18 Hjertespråket
Bård Magne Pedersen, utvalgsleder Samisk språkutvalg

15.00-15.30: Sterke språkmodeller
Inga Lill Sigga Mikkelsen, utvalgsmedlem Samisk språkutvalg

15.30-15.40: Spørsmål til Samisk språkutvalg

15.40-15-50: Pause

15.50-16.10: Hamarøy kommune som språkvitaliseringskommune?
Jan-Folke Sandnes, ordfører

16.10-16.30: Árrans språkarbeid
Lars Magne Andreassen, direktør

16.30-16.45: SnakkSamiskMedBarnet
Marja K. Partapuoli, førstekonsulent Sametinget

16.45-16.50: Informasjon om høringsprosess
Liss-Ellen Ramstad, rådgiver Sametinget

16.50-17.00: Pause

17.00-18.00: Paneldebatt med mulighet for spørsmål og innspill fra salen.
Fokus på lulesamisk språkområde, barnehager og vitaliseringskommuner.
Debattleder: Jørgen Kintel

Panelan:
Lars Filip Paulsen, sametingsråd

Bård Magne Pedersen, Samisk språkutvalg

Inga L.S Mikkelsen, Samisk språkutvalg

Lars M. Andreassen, Árran

Jan-Folke Sandnes, ordfører

18.00: Høringsseminaret avsluttes

Gávdnet go dan maid ohcet?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!