Doarjagat ja stipeanddat

Sámediggi hálddaša doarjagiid ja stipeanddaid doaimmaide mat leat mielde seailluheame ja ovddideame sámi kulturárbbi.

Doarjagat

Kulturealáhusat

Sámi kulturealáhusat leat definerejuvvon fitnodagat ja earát geat ovdanbuktet ja vuvdet kultuvrralaš buktagiid, leaš dál gálvvut dahje bálvalusat.

Næringer / Kultur / Ealáhusat

Gávdnet go dan maid ohcet?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!