Kulturealáhusat: Ovdánahttin- ja investerendoaimmat

Sámi kulturealáhusat leat definerejuvvon fitnodagat ja earát geat ovdanbuktet ja vuvdet kultuvrralaš buktagiid, leaš dál gálvvut dahje bálvalusat.

Rabas ohcanáigemearri

Dása sáhtát oažžut doarjaga:
Ovdánahttin- ja investerendoaimmat

Ovdamearkkat ovdánahttindoaimmain mat sáhttet ruhtaduvvot:

 • Ođđa vuovdinkanálat (interneahtta, šiehtadusat rámbuvrriiguin)
 • Buvttagovat
 • márkanfievrridandoaimmat
 • márkaniskkadeapmi
 • Appaid ráhkadit mat eai dál juo gávdno márkanis 
 • Eará doaibmabijuide: Váldde oktavuođa ráđđeaddin čielggadandihte dán.

Ovdamearkkat investerendoaimmain mat sáhttet ruhtaduvvot:

 • Govvenrusttegat (govventealtá, čuovggat, duogáš) nu ahte oažžu buoret buvttagovaid
 • gávpelanjarusttegat maid geavaha go lea vuovdinmátkkiin, meassuin dahje pop up store
 • Iešguđetlágan dihtorprográmmat / appat mat sáhttet veahkehit fitnodaga viidáseappot.
 • Eará doaibmabijuide: Váldde oktavuođa ráđđeaddin čielggadandihte dán.

Gii sáhttá oažžut doarjaga:

 • Priváhta fitnodagat mat vuvdet ja buvttadit kultuvrralaš buktagiid, leaš dál gálvvut dahje bálvalusat.
 • Álggaheaddjit geat áigot álgit kulturealáhusain.
 • eará aktevrrat geat barget kulturealáhusas.

Ná olu sáhtát oažžut doarjaga:

 • Gitta 50% rádjái dohkkehuvvon goluin investeremiidda.
 • Gitta 75% rádjái dohkkehuvvon goluin ovdánahttindoaimmaide.
 • Dohkkehuvvon golut leat golut maid sáhtát duođaštit haddefálaldagain.  
 • Alimus doarjjasubmi lea 500 000 ruvnno.
 • Vuolemus doarjjasubmi lea 30 000 ruvnno.
 • Sámediggi ii leat mielde ruhtadeame prošeavttaid mat mákset badjel 7 500 000 ruvnno.
 • Oktiibuot ii sáhte almmolaš doarjja leat badjel 60% rehketdoallodieđihuvvon goluin.
 • Iežas bargu ii sáhte leat badjel 20% dohkkehuvvon goluin.

Eavttut:

 • Dis ferte leat organisašuvdnanummár.
 • Don fertet diehtit geat du oastit leat.
 • Ferte boahtit ovdan ohcamis ahte govččat márkana dárbbuid.
 • Fertet bidjat mielddusin haddefálaldaga (lasseárvodivada haga)
 • Buot goluid ferte čilget ja ferte boahtit ovdan movt don leat rehkenastán goluid.
 • Golut du ohcamis eai sáhte leat badjelis go márkanhattit muđui.

Dán ohcala Sámediggi: 

 • Sáhtát go ovdánahttit jurdaga, ja viidásetovddidit du fitnodaga? Fitnodagas fertejit leat doarvái resurssat duohtandahkat prošeavtta, omd. olbmot, vuoigatvuođat, gelbbolašvuohta ja ruhta. Dás árvvoštallat maid ohcci čađahanvejolašvuođa.
 • Gii leat oasti? Fitnodat ferte diehtit geat su oastit leat ja gokčá go doaibma márkana dárbbu. Dán ferte duođaštit geavaheaddjiiskkadeami bokte.
 • Dovddat go iežat gilvaleddjiid? Fitnodagas ferte leat čielga márkanastinstrategiija. Fitnodat ferte dovdat iežas stuorimus gilvaleddjiid ja das galgá plána movt sáhttá leat earálágan ja eanet geasuheaddjin gávppašeddjiide go gilvaleaddji fitnodagat. 
 • Lea go doaibma gánnáhahtti? Márkanis ferte leat jurddašuvvon sturrodat mii dohkkeha máksit hatti mii mielddisbuktá ahte doaibma lea gánnáhahtti ja ahte das sáhttá dinet.
 • Makkár kvalitehta lea ohcamis? Man olu áiggi lea ohcci bidjan hábmet ohcama. Lea go ohcci ieš čállán ohcama ja diehtá go ohcci mii ohcama sisdoallu lea? Maid deattuha ohcci ja makkár jurdagiid lea ohcci árvvoštallan.

Geainna válddát oktavuođa: Ráđđeaddi Kirsten Østby tlf: +47 78 47 41 08

Elektruvnnalaš ohcanskovvi

Driftsbudsjett EXCELL | 12.562 kB

Gávdnet go dan maid ohcet?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!