Vuoigatvuohta oažžut oahpahusa sámegillii

Sámegiella hálddašanguovllus lea buot ohppiin vuođđoskuvllas vuoigatvuohta oažžut oahpahusa sámegillii. Suohkaniin olggobealde hálddašanguovllu sáhttet oahppit oažžut sámegillii oahpu jus unnimus logi oahppi gáibidit dan, gč. Oahpahusláhka § 6-2, vuosttaš lađas.

Ođas | Almmuhuvvon , ođasmahtton

Sámi suohkaniin lea leamaš dábálaš ahte oahpahus sámegillii fállo ohppiide geain lea sámegiella vuosttašgiellan, muhto lága mielde lea buot ohppiin dat vuoigatvuohta. Dát mearkkaša ahte  vuođđoskuvllas lea vejolaš fállat oahpahusa eará fágain dahje osiid fágain sámegillii maid ohppiide geain lea sámegiella nubbingiellan, ja nu geavahit oahpahanmodeallaid mat ovdánahttet ohppiid sámegiela.

Oahppit geat eai oro sámi suohkanis, sáhttet oažžut oahpahusa sámegillii, muhto de fertejit leat unnimusat logi oahppi ovtta suohkanis geat gáibidit dan. Sis lea dan vuoigatvuođa doalahit nu guhká go joavkkus ain leat unnimusat guhtta oahppi, gč. Oahpahusláhka § 6-2, nubbi lađas. Oahppit geat ožžot oahpu sámegillii, galget oažžut oahpahusa Máhttolokten - Sámi oahppoplánabuktosa vuođul, gč. Oahppoplána láhkaásahus § 1-1 b.

Joatkkaskuvlla ohppiin ii leat vuoigatvuohta oažžut oahpahusa sámegillii. Sin vejolašvuohta oažžut sámegillii oahpu lea čatnasan dasa ahte fállá go dan joatkkaskuvla gos vázzet. Sámi joatkka- ja boazodoalloskuvla Guovdageainnus ja Sámi joatkkaskuvla Kárášjogas fállet oahpahusa sámegillii ja sámi oahppoplánabuktosa vuođul.

Fylkkasuohkanat  sáhttet maiddái fállat dákkár oahpahusa, gč. Oahpahusláhka § 6-3, nubbi lađas.

Gávdnet go dan maid ohcet?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!