Kalenddarčájeheapmi:

Uke 08, 20.2.2017 - 26.2.2017

21.2
22.2
Dag 1

Čoahkkin Sámedikki bearráigeahččanlávdegottis

Čoahkkin dollojuvvo Radisson Blu hoteallas, Storgaten 2, Bodåddjos, maŋebárgga 21.02.17 dii. 1200-1500 ja gaskavahku 22.02.17 dii. 0900-1200.

Áššelista:

08/17   Gohččuma dohkkeheapmi
09/17   Áššelistta dohkkeheapmi
10/17   Čoahkkinprotokolla dohkkeheapmi čoahkkimis Álttás 25.01.17
11/17   Ekonomiija - stáhtus 31.01.17 muttus ja 31.12.16 muttu stáhtusa korrigeren.
12/17   Protect Sapmi ja jahkerehketdoaluid guorahallan (BS 01/17) – Raporta maid Søstrene Åsjord AS lea čállán
13/17   Eaiggátvuođadieđáhus (BS 02/17) – Raporta maid Søstrene Åsjord AS lea čállán
14/17   16.01.16 beaiváduvvon e-poasta – Anita P. Ravna ja NSR váidda – 18.12.16 – barggu diŋgon fitnodagas Søstrene Åsjord AS (BS 03/17)
15/17   Muđui

  • John Kappfjell – vástádus hálddahusas gažaldahkii buhtadusa birra sámediggeáirasiidda

Lunša: 1130 - 1200

Jus ležžet gažaldagat geavatlaš beliid birra bearráigeahččanlávdegotti čoahkkimiid oktavuođas, váldde oktavuođa deike: Ottar Guttorm tel. 78 47 41 14. 

21.2
22.2
Dag 2

Čoahkkin Sámedikki bearráigeahččanlávdegottis

Čoahkkin dollojuvvo Radisson Blu hoteallas, Storgaten 2, Bodåddjos, maŋebárgga 21.02.17 dii. 1200-1500 ja gaskavahku 22.02.17 dii. 0900-1200.

Áššelista:

08/17   Gohččuma dohkkeheapmi
09/17   Áššelistta dohkkeheapmi
10/17   Čoahkkinprotokolla dohkkeheapmi čoahkkimis Álttás 25.01.17
11/17   Ekonomiija - stáhtus 31.01.17 muttus ja 31.12.16 muttu stáhtusa korrigeren.
12/17   Protect Sapmi ja jahkerehketdoaluid guorahallan (BS 01/17) – Raporta maid Søstrene Åsjord AS lea čállán
13/17   Eaiggátvuođadieđáhus (BS 02/17) – Raporta maid Søstrene Åsjord AS lea čállán
14/17   16.01.16 beaiváduvvon e-poasta – Anita P. Ravna ja NSR váidda – 18.12.16 – barggu diŋgon fitnodagas Søstrene Åsjord AS (BS 03/17)
15/17   Muđui

  • John Kappfjell – vástádus hálddahusas gažaldahkii buhtadusa birra sámediggeáirasiidda

Lunša: 1130 - 1200

Jus ležžet gažaldagat geavatlaš beliid birra bearráigeahččanlávdegotti čoahkkimiid oktavuođas, váldde oktavuođa deike: Ottar Guttorm tel. 78 47 41 14. 

22.2

Váibmogiella-seminára, Gáivuonas

Sáhttá go sámegiella fas šaddat váibmogiella Gáivuonas? Gáivuona suohkan lágida 22.2.17 rabas seminára NAČ 2016: 18 Váibmogiela birra. Čielggadus evttoha máŋga doaibmabiju nannen dihte sámegielaid.

Gáivuona suohkan bovde rabas seminárii mii čalmmustahttá sámi giellalávdegotti árvalusaid - NAČ 2016: 18 Váibmogiella

Goas: Gaskavahku guovvamánu 22. b. 2017, dii. 12.00-16.00
Gos:  Dálusvákki ráđđeviesus

Sámi giellalávdegoddi ovdanbuvttii golggotmánu 10. b. 2016 NAČ 2016: 18 Váibmogiella. Lávdegoddi evttoha máŋga láhkarievdadeami ja doaibmabiju nannen ja ovddidan dihte davvi-, julev- ja lullisámegielaid. Seminára deattuha giellalávdegotti evttohusaid, earret eará sápmelaččaid giellavuoigatvuođaid, ođđa giellaguovlluid ja daid juogu, iešguđet sámegielaid hástalusaid ja giellaoahpahusa metodaid. Sámedikki bealis searvá Marja K. Partapuoli, vuosttaskonsuleanta.

Seminára dulkojuvvo. Prográmma sáhttá rievdat.

Eambbo dieđuid logat Gáivuona suohkana ruovttusiiddus

Gulahallanolmmoš: Per-Johannes Marainen, Giellasiidda jođiheaddji, tlf: 464 30 024

23.2

Høringsseminar NOU 2016:18 Hjertespråket, i Tysfjord

Sametinget inviterer i samarbeid med Árran julevsámeguovdásj og -giellaguovdásj til høringsseminar om oppfølgingen av NOU 2016:18 Hjertespråket torsdag 23.februar 2017 kl.14.00 -18.00 i auditoriet på Árran.

Høringsseminaret i Tysfjord fokuserer på det lulesamiske språkområdet, barnehager og vitaliseringskommuner. Leder Bård Magne Pedersen fra Samisk språkutvalg presenterer NOU 2016:18 Hjertespråket på høringsseminaret, der også sametingsråd Lars Filip Paulsen deltar.

Under seminaret vil det bli informert om høringsprosessen og Sametingets arbeid med samiske språk. Det blir også arrangert en paneldebatt med mulighet for spørsmål og innspill fra salen.

Høringsseminaret er åpent for alle og blir tolket til lulesamisk/norsk. Det vil være enkel servering og påmelding er ikke nødvendig. 
Seminaret vil bli streamet: http://webcast-stage.seria.no/webcast/3264389

 

Bakgrunn
Etter å ha konsultert Sametinget oppnevnte regjeringen 19. september 2014 et Samisk språkutvalg for å utrede lovverk, tiltak og ordninger for samiske språk i Norge. Utredningen ble overrakt regjeringen 10. oktober 2016, og er nå sendt ut på høring. Frist for å avgi høringsuttalelse om NOU 2018: 18 Hjertespråket er 15. mars 2017.

Sametinget ønsker å bidra til at det samiske samfunnet blir oppmerksom på høringen og inkludert i oppfølgingen av utredningen, og arrangerer dermed en rekke høringsseminarer i de ulike språkområdene.

Utvalgets forslag til tiltak og innkomne innspill i høringsrunden vil bli vurdert i dialog mellom Sametinget og Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Link til høringen finner du her.

Kontaktpersoner
Berit Karen Paulsen, telefon: 78 48 42 54 
Liss-Ellen Ramstad, telefon: 78 47 40 14

Meld deg på Facebook arrangementet

Språkutvalgets hjemmeside

Uke 09, 27.2.2017 - 28.2.2017

27.2

Nord-prográmma doarju rádjerasttildeaddje ovttasbarggu olles Sámis. Dál lea dus vejolašvuohta oažžut dieđuid das makkár prošeavttaid sáhttá oažžut ruhtaduvvot dán prográmmas. Dus lea maid vejolašvuohta ovdanbuktit iežat prošeaktajurdaga.

Báiki: Suoma sámediggi Sajosis, Anáris

Beaivi: guovvamánu 27. beaivvi 2017

Goas: dii. 12.00 – 16.00

Jus áiggut dieđihit iežat ja diŋgot áiggi prošeaktaráđđádallamii sádde e-boastta dáidda: ian.jawahir@tromsfylke.no dahje anna-mari.auniola@lapinliitto.fi Maŋemustá guovvamánu  20. beaivvi.

Seminára lea nuvttá ja álggahuvvo oktasaš borádemiin. Bures boahtin.

28.2

Gulaskuddanseminára NOU 2016:18 Váibmogiella, Guovdageainnus

Sámediggi bovde gulaskuddanseminárii čuovvolit NOU 2016:18 Váibmogiela guovvamánu 28. beaivve dii. 14.00-18.00 Diehtosiiddas, Guovdageainnus.

Gulaskuddanseminára lea rabas čoahkkin ja buohkat leat bures boahtin. Čoahkkin dulkojuvvo dárogillii/davvisámegillii, ja streamejuvvo.

Dát gulaskuddanseminára čalmmustahttá davvisámi giellaguovllu.

Ovttasbargguin Sámedikkiin ásahii ráđđehus čakčamánu 19.b. 2014 lávdegotti mas lei bargun guorahallat lágaid, doaimmaid ja ortnegiid mat gusket sámegielaide Norggas. Sámi giellalávdegoddi almmuhii guorahallama golggotmánu 10. beaivvi 2016. NÁČ 2016:18 lea dál sáddejuvvon gulaskuddamii. Gulaskuddanáigemearri lea njukčamánu 15. beaivvi 2017.  

Sámediggi hálida čalmmustahttit gulaskuddama nu ahte sámi servodat lea oassin guorahallama gulaskuddamis ja čuovvoleamis. Sámediggi ja Gielda- ja ođasmahttindepartemeanta galget gulahallat lávdegotti doaibmaárvalusaid birra ja maid gulaskuddanvástádusaid birra.

Gulaskuddančujuhus lea: Høring – NOU 2016:18 Hjertespråket – forslag til lovverk, tiltak og ordninger for samiske språk

Gulahallanolmmoš: Berit Karen Paulsen, tlf: 78484254 

Uke 10, 06.3.2017 - 12.3.2017

06.3
10.3
Dag 1

Sámedikki lávdegodde- ja dievasčoahkkimat

Sámedikkis leat lávdegoddečoahkkimat njukčamánu 6. ja 7. beivviid ja dievasčoahkkin njukčamánu 8.-10. beivviid.  

Dá lea prográmma:

06.3
10.3
Dag 2

Sámedikki lávdegodde- ja dievasčoahkkimat

Sámedikkis leat lávdegoddečoahkkimat njukčamánu 6. ja 7. beivviid ja dievasčoahkkin njukčamánu 8.-10. beivviid.  

Dá lea prográmma:

06.3
10.3
Dag 3

Sámedikki lávdegodde- ja dievasčoahkkimat

Sámedikkis leat lávdegoddečoahkkimat njukčamánu 6. ja 7. beivviid ja dievasčoahkkin njukčamánu 8.-10. beivviid.  

Dá lea prográmma:

08.3

Sámediggi ja Justiisa- ja gearggusvuođadepartemeantta leat ovttasbargan prošeavttain mas ulbmilin lea ovdan buktit dutkanvuđot máhtu veahkaválddi birra lagaš oktavuođain sámi servodagas. Dát máhttu galgá váikkuhit buoret vuođu politihka hábmemii dán suorggis. Sámediggi ja Justiija- ja gearggusvuođadepartemeanta leat ovttas ruhtadan prošeavtta. Dutkama veahkaválddi birra lagaš oktavuođain sámi servodagas čađaha Nationála máhttoguovddáš veahkaválddi ja traumáhtalaš huša birra (NKVTS). Raporta ovdan buktojuvvo Sámedikkis njukčamánu 8. b.

Prošeavttas «Veahkaváldi lagaš oktavuođain sámi servodagas» lea guokte temáhtalaš ulbmila:

  • Bidjat fuomášumi servodatlaš, historjjálaš ja kultuvrralaš beliide (olggobealde ja siskkobealde sámi servodagas) mat sáhttet váikkuhit veahkaválddi dahkamii lagaš oktavuođain sámi servodagas.
  • Čuvget movt veahkaválddi lagaš oktavuođain sáhttá fuomášit sámi guovlluin, movt eastadeaddji ja veahkkedoaibmabijut leat hábmejuvvon, makkár ođđa doaibmabijuid suorggis sáhtášii ovddidit, ja movt dálaš doaibmabijuid sáhtášii nannet.

Dutkanraporta almmuhuvvo Sámedikkis Kárášjogas riikkaidgaskasaš nissonbeaivvi njukčamánu 8. b. 2017.

Fágaseminára raportta birra lágiduvvo dalán almmuheami maŋŋá.

Doalut álget dii. 12.00 lunššain Sámedikkis Kárášjogas ja loahpahuvvojit dii. 16.00.

Prográmma gárvvistuvvo dalán go lea vejolaš.

06.3
10.3
Dag 4

Sámedikki lávdegodde- ja dievasčoahkkimat

Sámedikkis leat lávdegoddečoahkkimat njukčamánu 6. ja 7. beivviid ja dievasčoahkkin njukčamánu 8.-10. beivviid.  

Dá lea prográmma:

06.3
10.3
Dag 5

Sámedikki lávdegodde- ja dievasčoahkkimat

Sámedikkis leat lávdegoddečoahkkimat njukčamánu 6. ja 7. beivviid ja dievasčoahkkin njukčamánu 8.-10. beivviid.  

Dá lea prográmma:

Uke 11, 13.3.2017 - 19.3.2017

15.3
16.3
Dag 1

Sámi kulturealáhuskonferánsa 2017

Sámediggi lágida sámi kulturealáhuskonferánssa Diehtosiiddas Guovdageainnus njukčamánu 15. ja 16. beivviid 2017. 

CoverBilde_SponsetbildeFB (002).jpg

Konferánsa bistá lunššas lunšii ja dan prográmmas lea gelddolaš sisdoallu. Konferánsa lágiduvvo ovttasbargguin Sámi ealáhusgárddiin.

Sámediggi lea guhká bidjan fuomášumi sámi kulturealáhusaide ja háliida jagi 2017 konferánssa bokte fokuseret dan ahte háhkat eanet eallinfámolaš sámi kulturealáhusfitnodagaid.

Go Sámis leat guhkes gaskkat, de lea deaŧalaš ahte lea oktasaš deaivvadanbáiki. Fierpmádathuksen, dieđuid juohkin, motivašuvdna ja movttiidahttin leat deaŧalaš bealit konferánssas.

Logaldallin leat váikkuhangaskaoapmeapparáhta, máhttobirrasat ja priváhta fitnodagat. 

Dás dieđihat iežat konferánsii.

Jos dus ležžet gažaldagat, de váldde oktavuođa:

Katarina Påve Gaup, Sápmi Ealáhusgárdi, mobil: 48 05 16 72
Marianne Balto, Sápmi Ealáhusgárdi, mobil: 48 06 33 58
Kirsten Østby, Sámediggi, tel: 78 47 41 08

15.3
16.3
Dag 2

Sámi kulturealáhuskonferánsa 2017

Sámediggi lágida sámi kulturealáhuskonferánssa Diehtosiiddas Guovdageainnus njukčamánu 15. ja 16. beivviid 2017. 

CoverBilde_SponsetbildeFB (002).jpg

Konferánsa bistá lunššas lunšii ja dan prográmmas lea gelddolaš sisdoallu. Konferánsa lágiduvvo ovttasbargguin Sámi ealáhusgárddiin.

Sámediggi lea guhká bidjan fuomášumi sámi kulturealáhusaide ja háliida jagi 2017 konferánssa bokte fokuseret dan ahte háhkat eanet eallinfámolaš sámi kulturealáhusfitnodagaid.

Go Sámis leat guhkes gaskkat, de lea deaŧalaš ahte lea oktasaš deaivvadanbáiki. Fierpmádathuksen, dieđuid juohkin, motivašuvdna ja movttiidahttin leat deaŧalaš bealit konferánssas.

Logaldallin leat váikkuhangaskaoapmeapparáhta, máhttobirrasat ja priváhta fitnodagat. 

Dás dieđihat iežat konferánsii.

Jos dus ležžet gažaldagat, de váldde oktavuođa:

Katarina Påve Gaup, Sápmi Ealáhusgárdi, mobil: 48 05 16 72
Marianne Balto, Sápmi Ealáhusgárdi, mobil: 48 06 33 58
Kirsten Østby, Sámediggi, tel: 78 47 41 08

Gávdnet go dan maid ohcet?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!