Sametinget skal styrke samenes politiske stilling og fremme samenes interesser i Norge, samt jobbe for å legge forholdene til rette for at samene kan sikre og utvikle sitt språk, sin kultur og sitt samfunnsliv.
Om Sametinget
`

Politisk organisasjon

Sametingsrådet
Rådet fungerer som Sametingets regjering, og står for den daglig politiske virksomheten. Sametingsrådets medlemmer er oppnevnt av presidenten, som leder rådet.
Plenumsforsamlingen
Sametinget i plenum er Sametingets øverste organ og myndighet. Plenumsmøter avholdes vanligvis fire ganger i året, samme uke som komitémøtene.

Hva skjer?

02.06.2015 - 05.06.2015 Sametingets plenumssamling juni 2015
12.06.2015 - 13.06.2015 Landsmøte NRL
21.09.2015 - 25.09.2015 Sametingets komite- og plenum
03.11.2015 - 03.11.2015 Møte i plenumsledelsen
16.11.2015 - 20.11.2015 Sametingets komitémøter

Biblioteket

Foto: Sara Marja Magga
Biblioteket