Sametinget skal styrke samenes politiske stilling og fremme samenes interesser i Norge, samt jobbe for å legge forholdene til rette for at samene kan sikre og utvikle sitt språk, sin kultur og sitt samfunnsliv.
Om Sametinget
`

Politisk organisasjon

Sametingsrådet
Rådet fungerer som Sametingets regjering, og står for den daglig politiske virksomheten. Sametingsrådets medlemmer er oppnevnt av presidenten, som leder rådet.
Plenumsforsamlingen
Sametinget i plenum er Sametingets øverste organ og myndighet. Plenumsmøter avholdes vanligvis fire ganger i året, samme uke som komitémøtene.

Hva skjer?

04.05.2016 - 04.05.2016 Møte med UIT - Campus Alta
09.05.2016 - 18.05.2016 Sametinget deltar på permanente forum
10.05.2016 - 11.05.2016 Sametingets eldreråd
10.05.2016 - 11.05.2016 Sametingets kunstnerkonferanse 2016
12.05.2016 - 12.05.2016 Møte med Styreleder i Helse Nord RHF

Biblioteket

Foto: Sara Marja Magga
Biblioteket