Sametinget skal styrke samenes politiske stilling og fremme samenes interesser i Norge, samt jobbe for å legge forholdene til rette for at samene kan sikre og utvikle sitt språk, sin kultur og sitt samfunnsliv.
Om Sametinget
`
 • AktueltMarit Nybakk besøkte Sametinget

  Stortingets 1. visepresident Marit Nybakk besøkte i dag Sametinget for første gang. Nybakk ble tatt imot av Sametingets plenumsleder Jørn Are Gaski, og sammen holdt de en kort orientering for pressen om det parlamentariske samarbeidet mellom Sametinget og Stortinget

  Marit Nybakk besøkte Sametinget
 • AktueltHistorieløst om reindrift i Finnmark

  Sametingsråd Thomas Åhrén er oppgitt over resultatene som framkommer i dagens meningsmåling om holdningene til reindrift i Finnmark. -Enkelte bruker nå valgkampen på å skape et ensidig inntrykk av at reindriften er den faktoren som hindrer utvikling i fylket. Det er uverdig og historieløst.
  Les artikkel.

  Foto: Stian Hansen via Flickr/Creative Commons

  Foto: Stian Hansen via Flickr/Creative Commons
 • AktueltFN undersøker etnisk diskriminering i Norge

  Situasjonen til samene i Norge er ett av temaene som blir særskilt belyst når FNs rasediskrimineringskomité (CERD) skal utspørre Norge den 17-18. august i Genève. Da må staten svare  for arbeidet med å fremme likestilling, sikre like mulighet...

  Palais_des_Nations (By Gryffindor (Own work) [CC BY-SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via Wikimedia Commons)
 • AktueltReiser på sjøsamisk turné langs Finnmarkskysten

  Sametingsrådet vil i uke 33 (10-14. august) reise i sjøsamiske bygder i Finnmark som et ledd i innspillsarbeidet til Sametingets sjøsamiske strategi. Sametingspresident Aili Keskitalo vil selv være med på deler av turen.

  Silje Karine Moutka (Foto: NSR)
 • AktueltGratulerer med verdens urfolksdag

  I dag, 9. august, markerer vi FNs internasjonale urfolksdag. Verdens urfolksdag ble vedtatt av FNs generalforsamling i 1994, og markerer det første møtet i FNs arbeidsgruppe for verdens urfolk i 1982.

  Les mer

  Word Conference on Indigenous Peoples 2014 (Foto: Alyssa Macy/GCG Media Team)
 • AktueltStøtter ungt entrepenørskap

  Sametingsrådet bevilger 350 tusen kroner i støtte til Ungt Entrepenørskap Finnmark AS for å jobbe med entreprenørskap i skolene i de samiske kommunene i Finnmark.

  Ann-Mari Thomassen (Foto: Kenneth Hætta)

Politisk organisasjon

Sametingsrådet
Rådet fungerer som Sametingets regjering, og står for den daglig politiske virksomheten. Sametingsrådets medlemmer er oppnevnt av presidenten, som leder rådet.
Plenumsforsamlingen
Sametinget i plenum er Sametingets øverste organ og myndighet. Plenumsmøter avholdes vanligvis fire ganger i året, samme uke som komitémøtene.

Hva skjer?

01.09.2015 - 01.09.2015 Møte om sjølaksefisket

Biblioteket

Foto: Sara Marja Magga
Biblioteket